Educational-System-shcool

บทบาทระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ

Educational-System-shcool
ปัญหาในประเทศไทยมีหลายปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง หรือพยายามแก้ไขแล้วแต่ยังไม่ตรงจุด จึงไม่สามารถเปลี่ยนปัญหาให้ดีขึ้นได้ และหนึ่งในปัญหาซึ่งมีความสำคัญมากนั่นก็คือ ‘ บทระบบการศึกษาเหลื่อมล้ำ ’ โดยปัญหานี้ยังได้ส่งผลกระทบต่อไปในระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านคุณภาพของตัวบุคคล หรือปัญหาการการรักษาพยาบาลที่กินงบ

บทระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ มาจากความแตกต่างในเรื่องของการศึกษา ซึ่งเป็นผลระยะยาวต่อเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพของการเรียนการสอน แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกเช่น  ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน , ปัญหาทางด้านครอบครัว , ปัญหาอันเกี่ยวกับตัวสถานศึกษา เป็นต้น

ความจริงแล้วปัญหาบางข้อซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มขนาดโรงเรียน ,  เพิ่มจำนวน , การให้ความรู้อย่างถูกต้องแก่ผู้ปกครอง เป็นต้น จะเห็นว่าปัจจัยเหล่านี้มันมีมากกว่า ปัญหาที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ความฉลาด เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าทางรัฐได้กำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และค้นหาวิธีการอย่างเหมาะสม  แน่นอนว่าช่วยบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยให้ลดลงได้อย่างดีเยี่ยม

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย ปัจจัยส่วนมากเป็นผลมาจากความแตกต่างของสถานศึกษา โดยมีบทบาทมากถึง 47 % จาก 100 % ของปัญหาโดยรวม โดยปัจจัยอันมาจากครอบครัว เช่น ครอบครัวอบอุ่น ,  ระดับการศึกษาของพ่อ – แม่ รวมทั้งอาชีพของพ่อ – แม่  สามารถนำมาอธิบายความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้เป็นจำนวน  9  % ในขณะเดียวกันปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ , เพศ , ปัญหาเคยซ้ำชั้น จากปัจจัยตรงนี้ สามารถอธิบายได้ถึงความแตกต่างในคะแนนสอบได้แค่ 2 % เท่านั้นเอง มันจึงมันจึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของไทยที่มากกว่าครึ่งมาจากความแตกต่างทางด้านสถาบันการศึกษาเป็นหลักนั่นเอง

สรุปแล้วปัจจัย 5 อย่าง ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ได้แก่

  • ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองอย่างถูกต้องทั้งในเรื่องของการศึกษา และความรู้ในอาชีพ เป็นการช่วยทางอ้อมอันให้ประสิทธิผลอย่างดีเยี่ยม
  • ขยายขนาดโรงเรียนให้มีขนาดเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการ
  • เพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะ ช่วยพัฒนาในเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรียนเพียงอย่างเดียว
  • สนับสนุนให้เด็กอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง หรือถ้าครอบครัวนั้นมีปัญหาการหย่าร้าง ควรเรียกเด็กเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ช่วยเพิ่มกำลังใจให้เด็ก ทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนแปลกอะไร มอบพลังบวกให้เด็ก เข้าจะได้ไม่เสียใจ และตั้งใจเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตของตัวเองสืบต่อไป
  • เพิ่มสัดส่วนครูต่อนักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีสัดส่วนของจำนวนครูต่ำ
Previous Article
Next Article