About Us

ศูนย์การศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศ (CIHE) เพื่อคาดหวังส่งเสริมความเชื่อมั่นว่าจำเป็นต้องมีมุมมองระหว่างประเทศ และส่งเสริมนโยบายและการปฏิบัติในระดับอุดมศึกษาบนระดับอุดมศึกษาด้วยภารกิจนี้ CIHE ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2538 เพื่อคาดหวังด้านการเพื่อพูนความรู้เกี่ยวกับความจริงที่ซับซ้อน ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผ่านโลกร่วมสมัยกับการวิจัยสิ่งพิมพ์โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมที่ปรึกษา ด้วยสิ่งพิมพ์ระดับสูงของนานาชาติคือการอ่านทั่วโลก ในภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาอื่นๆ อาทิเช่น จีน, รัสเซีย, โปรตุเกส, ฝรั่งเศส, สเปนและเวียดนาม

นอกจากนี้ CHIE ยังเป็นหนึ่งในที่ตั้งของหลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งใหม่ โดย CIHE มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับโครงการด้านการบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากบอสตันคอลเลจ (Boston College) ซึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียนจากโปแกรมเหล่านี้จะได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัยและอาสาสมัครที่ศูนย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง CIHE รวมถึงโปรแกรมการบริหารการศึกษาในระดับสูงได้ตั้งอยู่ที่โรงเรียนการศึกษาลินช์ (Lynch School of Education) จากวิทยาลัยบอสตัน โดยได้รับการอันดับให้เป็นหนึ่งใน 25 โรงเรียนด้านการศึกษาชั้นนำของสหรัฐฯ โดยรายงานข่าวจากทั่วโลกในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา

CHIE เชื่อมต่อกับศูนย์การวิจัยระดับอุดมศึกษาอื่นๆ จากทั่วโลกอย่างแข่งขัน นักวิชาการรุ่นเยาว์และนักวิชาการอาวุโสจากทั่วโลกมักเข้าร่วมกิจกรรมของ Centre ในฐานะนักวิชาการได้มีเยี่ยมเยียนนักวิจัยและผู้ร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศอุตสาหกรรมพร้อมประเทศกำลังพัฒนา CIHE ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่าอนาคต ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นอยู่กับความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและสร้างประชาคมระหว่างประเทศ

จากนี้ในสองทศวรรษาแรกทางศูนย์ได้รับการสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ จากมูลนิธิหลักฟอร์ดและโรงเรียนการศึกษาลินช์และ Monan Chair จากวิทยาลัยบอสตัน