Featured-Studying-in-Singapore

จุดแข็งของการศึกษาประเทศสิงคโปร์

Featured-Studying-in-Singapore
จุดแข็งของการศึกษาประเทศสิงคโปร์ หนึ่งในประเทศที่มีการศึกษายอดเยี่ยม

ประเทศอาเซียนแต่ละประเทศต่างก็มีจุดดี จุดแข็งแตกต่างกันไป หากเราจะถามว่าเรื่องการศึกษาประเทศไหนมาแรงสุด คงต้องยกให้กับประเทศสิงคโปร์เป็นแน่ แม้ว่าประเทศสิงคโปร์มีขนาดเล็กแต่เรื่องการศึกษาของพวกเค้าทำได้เป็นอย่างดี ถึงดีมากเลย เรามาพลิกดูสิว่าอะไรเป็นจุดแข็งของการศึกษาประเทศสิงคโปร์จนกลายเป็นประเทศชั้นนำด้านการศึกษาได้

การเข้มข้นเรื่องภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาอังกฤษในบ้านเราต้องบอกเลยว่า ยังไม่ไปถึงไหนสักที ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะแนวคิดฝังหัวดั้งเดิมทางลบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษว่าไม่ใช่ภาษาพ่อ ภาษาแม่ไม่ต้องจริงจังก็ได้ แต่ทางสิงคโปร์ไม่ใช่เลย เค้ามีการออกนโยบายค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวเรื่องภาษาอังกฤษ นโยบายกำหนดให้มีการเรียนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชาด้วยกัน นอกจากนั้นยังมีการกำหนดให้นักเรียนสิงคโปร์เลือกเรียนภาษาท้องถิ่นด้วย 3 ตัวเลือกได้แก่ จีนแมนดาริน มาเลย์ หรือ ภาษาทมิฬ การเข้มข้นว่าให้เรียนภาษาอังกฤษทุกวิชาแบบนี้ไม่แปลกคนสิงคโปร์จะสื่อสารอังกฤษได้ก่งมาก

จิตสำนึกการรักชาติ

สิงคโปร์หากใครเคยอ่านประวัติศาสตร์ของพวกเค้าจะรู้เลยว่า พวกเค้าผ่านช่วงเวลาอันโหดร้ายมาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนนั้นญี่ปุ่นเข้ายึดสิงคโปร์ เป็นต้น หลังจากได้รับเอกราชสิงคโปร์จึงต้องปลูกฝังความรักชาติให้กับคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น การสอนประวัติศาสตร์ของพวกเค้าก็น่าสนใจ เค้าสอนการดิ้นรนต่อสู้ของบรรพบุรุษเพื่อให้เห็นความสำคัญของชาติ จากนั้นต่อยอดไปยังการเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกชาวสิงคโปร์เข้มมากเรื่องกฎหมาย

ความก้าวไกลเทคโนโลยี

อีกหนึ่งนโยบายสำคัญด้านการศึกษา เรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ กับด้านเทคโนโลยีให้กับคนในชาติ สิงคโปร์มีแนวคิดสร้างชาติให้มีความถนัดเรื่องเทคโนโลยีให้มากขึ้นเพื่อเอามาพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ วิธีการก็คือเค้าให้ประชาชนสามารถเข้าไปเรียนรู้หลักสูตรอบรมระยะสั้น (รัฐออกค่าใช้จ่ายให้) เพื่อสร้างเสริมทักษะอาชีพให้กับตัวเอง หรือจะนำไปประกอบอาชีพก็ได้ การเรียนรู้ตรงนี้เป็นวิธีการจูงใจให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างดี

องค์กรพัฒนาครูแห่งเดียว

บ้านเรามีแนวคิดการกระจายการฝึกหัดครูไปให้หลากหลาย และตอบสนองความต้องการแต่ละพื้นที่ ส่วนสิงคโปร์ไม่เป็นอย่างนั้น พวกเค้ามีหลักสูตรสำหรับครูเพียงแค่แห่งเดียว ทำให้พวกเค้าสามารถคัดคนเก่ง เค้นให้ทุกคนเข้าไปเรียนมีศักยภาพการเป็นครูให้ได้มากที่สุด อีกอย่างหนึ่งพวกเค้าสามารถรักษามาตรฐานอันสูงลิบของครูทุกคนก่อนเข้าสู่โรงเรียนได้ จากความเข้มข้นนี่เองทำให้ครูทุกคนเข้าไปโรงเรียนมีคุณภาพ ศักยภาพ ประสิทธิภาพ เต็มเปี่ยมจนกลายเป็นจุดแข็งด้านการศึกษาของสิงคโปร์

Previous Article