Author: admin

 • Featured-Studying-in-Singapore

  จุดแข็งของการศึกษาประเทศสิงคโปร์

  ประเทศอาเซียนแต่ละประเทศต่างก็มีจุดดี จุดแข็งแตกต่างกันไป หากเราจะถามว่าเรื่องการศึกษาประเทศไหนมาแรงสุด คงต้องยกให้กับประเทศสิงคโปร์เป็นแน่ แม้ว่าประเทศสิงคโปร์มีขนาดเล็กแต่เรื่องการศึกษาของพวกเค้าทำได้เป็นอย่างดี ถึงดีมากเลย เรามาพลิกดูสิว่าอะไรเป็นจุดแข็งของการศึกษาประเทศสิงคโปร์จนกลายเป็นประเทศชั้นนำด้านการศึกษาได้ การเข้มข้นเรื่องภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษในบ้านเราต้องบอกเลยว่า ยังไม่ไปถึงไหนสักที ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะแนวคิดฝังหัวดั้งเดิมทางลบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษว่าไม่ใช่ภาษาพ่อ ภาษาแม่ไม่ต้องจริงจังก็ได้ แต่ทางสิงคโปร์ไม่ใช่เลย เค้ามีการออกนโยบายค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวเรื่องภาษาอังกฤษ นโยบายกำหนดให้มีการเรียนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชาด้วยกัน นอกจากนั้นยังมีการกำหนดให้นักเรียนสิงคโปร์เลือกเรียนภาษาท้องถิ่นด้วย 3 ตัวเลือกได้แก่ จีนแมนดาริน มาเลย์ หรือ ภาษาทมิฬ การเข้มข้นว่าให้เรียนภาษาอังกฤษทุกวิชาแบบนี้ไม่แปลกคนสิงคโปร์จะสื่อสารอังกฤษได้ก่งมาก จิตสำนึกการรักชาติ สิงคโปร์หากใครเคยอ่านประวัติศาสตร์ของพวกเค้าจะรู้เลยว่า พวกเค้าผ่านช่วงเวลาอันโหดร้ายมาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนนั้นญี่ปุ่นเข้ายึดสิงคโปร์ เป็นต้น หลังจากได้รับเอกราชสิงคโปร์จึงต้องปลูกฝังความรักชาติให้กับคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น...

 • Future-Study-of-Asia

  การศึกษาในอนาคตของเอเชีย ควรเป็นแบบไหน

  การศึกษาจัดว่าเป็นเครื่องสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศในอนาคต อีกทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดความพร้อมของประชากรในประเทศนั้นๆ จะเห็นว่ามีการสอบด้วยเครื่องมืออันหลากหลายเพื่อจัดอันดับคุณภาพการศึกษา เอเชียเรานั้นแม้จะมีหลายประเทศก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าด้านการศึกษา แต่ในอนาคตการศึกษาในเอเชียควรจะเป็นแบบไหน คำถามสู่ความรู้ การเรียนในฝั่งยุโรปขึ้นชื่อว่าดีกว่าทุกพื้นที่ในโลก เพราะอะไร คำตอบอยู่ที่วิธีสอนของพวกเค้า การสอนของพวกเค้าเริ่มต้นจากคำถามเพื่อนำไปสู่ความรู้ ด้วยการใช้ค้นมือหาความรู้ จากนั้นก็คำถามอีกครั้งเพื่อสรุป วิเคราะห์ ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน จนทำให้เกิดความรู้ตกผลึกขึ้นมาใหม่ เมื่อได้ความรู้ใหม่มาก็จะนำไปสู่คำถามต่อไปวนกันไปอย่างนี้ แตกต่างจากสังคมเอเชียมักจะเป็นความรู้ก่อน ซึ่งบางความรู้ผู้เรียนไม่ได้ต้องการได้สงสัยว่าเรียนไปทำไม สุดท้ายความรู้ก็กลายเป็นฝุ่นไป เทคโนโลยีช่วยสอน โลกในยุคปัจจุบันจนไปถึงอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า น่าตาของห้องเรียนจะเปลี่ยนไปอย่างมาก ในต่างประเทศมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอนอีกมากมายเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาในอนาคตของเอเชียก็ต้องเป็นไปในรูปแบบนั้นจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่น เทคโนโลยี VR...

 • Graduation-Caps-Shcool-Human

  ระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ำส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

  ‘การศึกษา’ คือประตูแห่งการยกระดับชีวิต ยังลามไปถึงการยกระดับความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้อีกด้วย เมื่อคนในชาติมีความรู้ ความสามารถ ก็ย่อมเปรียบเสมือนแรงขับขนาดใหญ่อันทำให้ประเทศรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเกิด ‘ ระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ ’  มันก็ย่อมส่งผลในทางลบได้อย่างมหาศาล นั่นก็เป็นเพราะว่า คนเรียนมาน้อยจะขาดโอกาสในการเข้าถึงงานดีๆ มีรายได้สูง แต่ในขณะเดียวกันคนมีเงินจะได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า นี่แหละคือต้นกำเนิดของช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ซึ่งส่งผลไปยังการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาของประเทศไทยในขณะนี้ จากข้อมูลผลสำรวจของ SIRNET ได้ทำให้เราเห็นถึงสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทย ในปี พ.ศ. 2556 ว่าเกิดความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้น ส่วนข้อมูลชวนตกตะลึงอีกอย่าง คือ  เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เลิกเรียนกลางคันสูงขึ้น...

 • Educational-System-shcool

  บทบาทระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ

  ปัญหาในประเทศไทยมีหลายปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง หรือพยายามแก้ไขแล้วแต่ยังไม่ตรงจุด จึงไม่สามารถเปลี่ยนปัญหาให้ดีขึ้นได้ และหนึ่งในปัญหาซึ่งมีความสำคัญมากนั่นก็คือ ‘ บทระบบการศึกษาเหลื่อมล้ำ ’ โดยปัญหานี้ยังได้ส่งผลกระทบต่อไปในระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านคุณภาพของตัวบุคคล หรือปัญหาการการรักษาพยาบาลที่กินงบ บทระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ มาจากความแตกต่างในเรื่องของการศึกษา ซึ่งเป็นผลระยะยาวต่อเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพของการเรียนการสอน แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกเช่น  ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน , ปัญหาทางด้านครอบครัว , ปัญหาอันเกี่ยวกับตัวสถานศึกษา เป็นต้น ความจริงแล้วปัญหาบางข้อซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มขนาดโรงเรียน ,  เพิ่มจำนวน , การให้ความรู้อย่างถูกต้องแก่ผู้ปกครอง...

 • เดวิดเขียนถึง Times Higher: ตัวอย่างผู้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีและคุ้มค่าเงินด้านการศึกษา

  เดวิดเขียนถึง Times Higher: ตัวอย่างผู้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีและคุ้มค่าเงินด้านการศึกษา

 • สภาอุตสาหกรรมและอุดมศึกษายินดีที่ได้รับเงินลงทุนด้านวิทยาศาสตร์จาก นายกรัฐมนตรี 2011/12 จำนวนเงิน 100 ล้านปอนด์

  สภาอุตสาหกรรมและอุดมศึกษายินดีที่ได้รับเงินลงทุนด้านวิทยาศาสตร์จาก นายกรัฐมนตรี 2011/12 จำนวนเงิน 100 ล้านปอนด์