studies-pic

Graduate Studies

วิทยาลัยบอสตัน วิทยาลัยสำหรับการศึกษาสงเคราะห์ มีโปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานนวัตกรรมและการปฏิบัติ โดยเนื้อหาที่เราพูดถึงในห้องเรียนและการตั้งค่าฟิลด์ วิธีการที่เราสอนให้คุณใช้เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักฐาน และมีการตรวจสอบตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด หากคุณต้องการ

ประสบการณ์ทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม รวมถึงความเชื่อมั่นและเครือข่ายมืออาชีพ คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ Boston College คือจุดมุ่งหมายปลายทางสำหรับคุณ