Partners

The Global Centers สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศ (GC-IHES) เครือข่ายของศูนย์วิจัยที่สำคัญซึ่งเป็นคู่ค้าอันยาวนานของ CIHE ศูนย์ที่เข้าร่วม GC-IHES มีได้แก่

  • ประเทศชิลี ศูนย์การวิจัยด้านนโยบายและการศึกษา Catholic University’s Center for Research on Educational (CEPPE) ของมหาวิทยาลัยสังฆราชคาทอลิก
  • ประเทศอิตาลี ศูนย์การศึกษาระดับอุดมศึกษานานาชาติ Universita Cattolica del Sacro Cuore’s Centre for Higher Education Internationalisation (CHEI)
  • ประเทศแอฟริกาใต้ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัย University of KwaZulu-Natal’s (HETD)
  • ประเทศจีน วิทยาลัยการศึกษา Shanghai Jiao Tong University’s Graduate School of Education
  • ประเทศรัสเซีย ศูนย์วิจัยสถาบันการศึกษาแห่งชาติ National Research University Higher School of Economics’ Center for Institutional Studies

ศูนย์ทั้งหกแห่งนี้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาฐานความรู้ทั่วโลก ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศและเปรียบเทียบ

เครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษาในแอฟริกา (INHEA) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546 สำหรับเครือข่ายนี้มีไว้สำหรับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้ปฏิบัติงานผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนนักศึกษาและคนอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการวิจัย เพื่อพัฒนาและมุ่งเน้นไปที่แอฟริกา ทรัพยากรนี้มีบทบาทสำคัญในการจัดการและทำให้ความรู้สึกของการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่

INHEA เจ้าภาพร่วมกันโดยศูนย์ฝึกอบรมด้านการอุดมศึกษาและการอุดมศึกษาระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยบาสตัน, มหาวิทยาลัยควาซูลู ภายใต้การนำของผู้ก่อตั้งศาตราจารย์เด็ทเทอร์รา

งานที่ดำเนินการโดย INHEA ได้รับแรงสนับสนุนจากกองทุนใจดีอย่าง Carnegie corporation